Många varor kommer in med import

Import, vad gjorde vi här i Sverige om vi inte hade det? Tja, givetvis, det är svårt att säga. Detta eftersom importen av varor har ökat kraftigt under de senaste decennierna och idag ser vi stora mängder av olika produkter som kommer in i landet från andra länder. Faktum är att en stor del av det som finns till försäljning i Sverige idag är importerade produkter. Så vad gör vi då om vi inte hade import? Jo, det finns flera scenario som är tänkbara.

En av de saker som skulle kunna hända är att priserna på produkter som vi idag tar för givet, skulle stiga markant. Detta eftersom det inte längre finns en möjlighet för oss att jämföra priser på olika produkter från andra länder. Dessutom skulle det bli svårt för oss att hitta produkter som vi idag tar för givet, såsom exempelvis frukt och grönsaker som är väldigt vanliga att importera till Sverige.

Ett annat scenario är att vi skulle börja producera fler produkter själva i Sverige, istället för att importera dem. Detta skulle innebära en ökad efterfrågan på svenska varor och tjänster, vilket i sin tur skulle leda till en ökning av jobb i landet. Dock är det inte alltid lätt att ersätta produkter som vi idag importerar, såsom exempelvis olika typer av matvaror.

Det finns alltså flera olika scenario som är tänkbara om vi inte hade import till Sverige. Vilket av dessa som skulle komma att bli verklighet är svårt att säga, men det är klart att det skulle få stora konsekvenser för oss i landet. Vi skulle behöva anpassa oss på många olika sätt, beroende på vilka produkter som inte längre skulle finnas tillgängliga. Men det är klart att import av varor har en mycket stor betydelse för oss i Sverige.

Mvh Nisse A i Tibro